Usługi

  • DOT-EKO powstała w roku 2008. Na wczesnym etapie rozwoju, firma specjalizowała się w usługach konsultingowych wspierając i realizując prace w zakresie ocen i dokumentacji środowiskowej np. pozwolenia środowiskowe, a także w pozyskiwaniu funduszy, co stało się ważnym aspektem w sektorze ochrony środowiska od kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
  • Stopniowo firma rozszerzała swoją działalność oferując usługi dla szerszej rzeszy klientów w sektorze wodno-ściekowo-odpadowym zmagąjacymi się z wyzwaniami z zakresu inżynierii środowiska, co wymagało innowacyjnego podejścia i zastosowania nowoczesnych technologii dla osiągnięcia lepszych standardów jakości.
  • Działalność DOT-EKO oparta jest na doświadczeniu i wiedzy inżynierskiej. Firma poszukuje zawsze nowoczesnych rozwiązań dla sektora ścieków, osadów i odpadów organicznych kładąc nacisk na odzyskiwanie i ponowne użycie zasobów. W swych rozwiązaniach oferuje gospodarkę wodno-ściekową, która klientom poprawia efektywność energetyczną, zużycie wody i surowców.
  • Głównymi kompetencjami DOT-EKO jest wiedza z zakresu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków; optymalizacji, analizy i monitoringu procesów oczyszczania ścieków; gospodarki osadami ściekowymi i innymi odpadami organicznymi ze szczególnym uwzględnieniem odzysku energii.

Obecnie usługami DOT-EKO są:
• badania i rózwój (R&D),
• doradztwo z zakresie inżynierii środowiska,
• stosowane badania naukowe,
• badanie rynku i pomoc w rozwoju biznesu na rynku polskim w sektorze ochrony środowiska,
• prowadzenie szkoleń specjalistycznych (technologie nowoczesne oczyszczalnie ścieków) dla profesjonalistów (sektor publiczny i prywatny),
• wsparcie w pisaniu wniosków projektowych UE i pozyskiwanie funduszy unijnych,
• przygotowanie dokumentacji (wniosków) w celu uzyskania: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na wytwarzanie / przetwarzania odpadów, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na zamknięcie składowiska odpadów, zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska.

  • Tłumaczenia
    Dodatkowo firma świadczy usługi z zakresu tłumaczenia i korekty tekstów technicznych ang-pol, pol-ang (specjalność ochrona środowiska).