PROJEKTY

DOT-EKO była/jest partnerem w następujących projektach EU:

WWQM, Waste Water Quality Monitoring
Cel: Rozwój nowoczesnego narzędzia do monitoringu oczyszczonych ścieków.
Czas trwania: 24 miesięcy, Sierpień 2013-Październik 2015
Budżet: 1.3 mln. Euro
Financownie: CIP Eco-Innovation 2012
Partnerzy: ADASA Sistemas, Hiszpania; IDNEO, Hiszpania; CFPPDA, Rumunia; GFW, Polska
http://www.wwqm.eu/

SWIM, Small-scale Wastewater treatment system based on Innovative filter Materials
Cel: Rozwój innowacyjnycch przydomowych oczyszczalni ścieków.
Czas trwania: 18 miesięcy od stycznia 2016
Budżet: 1 062 000 PLN
Financownie: EURECA & NCBiR
Partnerzy: Bioptech AB, Szecja; Kunglinga Tekniska Högskolan (KTH), Swecja; Bioptech Polska Sp. z o.o., Polska; POMInnO, Polska
http://ecofiltration.se/swim

Jako podwykonawca:
POM-BIOGAS, Pomeranian Biogas Model, http://www.pom-biogas.eu
BARITECH, Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants, http://www.baritech.org.pl

Ponadto DOT-EKO jest przedsawicielem w Polsce niezależnej firmy konsultingowej Aquateam COWI, którą stanowi zespół wysoce wykwalifikowanych pracowników, i która wykonuje ekspertyzy z zakresu różnej problematyki środowiskowej.

Firma dostarcza gotowe rozwiązania, prowadzi badania i opracowania (R&D), konsultacje i doradztwo w projektach środowiskowych dla przemysłu, władz lokalnych i państwowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Aquateam działa na terenie Europy, Środkowym Wschodzie, Pd-Wsch. Azji, Oceanii i Północnej Ameryki.

Zakres działalności Aquateam COWI:

  • Ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, osady ściekowe i inne odpady organiczne (biogazownie), jakość i zaopatrzenie w wodę, produkcja gazu i ropy, zanieczyszczenia gleby i wód podziemnyc

Usługi:

  • Koncepcyjne projektowanie procesu
  • Wstępne studium wykonalności i studia koncepcyjne
  • Nadzór środowiskowy
  • Ocena ryzyka środowiska
  • Studia badawcze
  • Szkolenia z zakresu obsługi procesów i postępowanie awaryjne
  • Testowanie i tworzenie dokumentacji produktów i procesów - skale pełne i pilotażowe
  • Leasing instrumentów i sprzętu

Dostępne narzędzia i metody:

  • Najnowocześniejsze urządzenia laboratoryjne (w tym AMPTS do oceny produckji biogazu), stacje pilotażowe i najnowsze instrumenty analityczne, bogato wyposażone zasoby biblioteczne i dostęp do międzynarodowych publikacji naukowych, programy komputerowe do kompleksowej analizy danych środowiskowych, zaawansowane instrumenty naukowe i urządzenia monitorujące z zastosowaniem na miejscu oraz osobistym nadzorem

Broszura informacyjna | English version